februari 2020

Werken met uitzendkrachten in de Duitse bouwsector

Door |2020-02-28T20:42:47+00:0012 februari 2020|

Werken met uitzendkrachten in de Duitse bouwsector Het bieden, borgen en garanderen van kwaliteit lijkt in het Duitse DNA verankerd. Niet voor niets bedoelt men met de uitdrukking “Duitse kwaliteit” dat je te maken hebt met een betrouwbaar en degelijk product. Een persoon of bedrijf die een ambacht uitvoert in de bouw in Duitsland dient

Advies Commissie Borstlap versus regulering op de Duitse arbeidsmarkt

Door |2020-02-28T20:42:48+00:005 februari 2020|

Advies Commissie Borstlap versus regulering op de Duitse arbeidsmarkt De Commissie Regulering van Werk presenteerde op 23 januari jongstleden haar eindrapport. Als bekend, heeft deze onafhankelijke commissie in opdracht van de regering de werking van de huidige arbeidsmarkt in Nederland onderzocht. Zeker in de bouw is op dit vlak in Nederland een ongewenste situatie ontstaan.

december 2019

Minimumloon in Duitsland?

Door |2020-02-28T20:42:48+00:005 december 2019|

Minimumloon in Duitsland? Al langere tijd bestonden voor verschillende branches in de diverse CAO’s minimumlonen. Sinds 1 januari 2015 is in Duitsland een algemeen minimumloon in werking getreden, vastgelegd in het MIndestlohngesetz kortweg MiLoG. Verschillen per Bundesland Gezien de verschillen in lonen tussen west Duitsland, Berlijn en de neue Bundesländer is er in 2015 een

Wettelijke feestdagen 2020 in Duitsland

Door |2020-02-28T20:42:48+00:005 december 2019|

Wettelijke feestdagen 2020 in Duitsland Met de komende feestdagen voor de deur krijgen wij vaak de vraag of tijdens het Kerstreces revisie werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. In principe is het werken op zon- en feestdagen volgens het Arbeitszeitgesetz niet mogelijk. Seelischen Erhebung Nog steeds staat prachtig in de wet uit de tijd van de Weimar

november 2019

Is een Duits adres noodzakelijk?

Door |2020-02-28T20:42:48+00:0015 november 2019|

Is een Duits adres noodzakelijk? Uw bedrijf wil in Duitsland werkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld het werken aan installaties, het plaatsen van een in Nederland gebouwde machine, onderhouds- of servicewerkzaamheden of u wil bouwwerkzaamheden uitvoeren. Moet u daarvoor een GmbH oprichten en een Duits adres hebben? Wel of geen GmbH? Het maakt niet uit welke werkzaamheden u

oktober 2019

Montage- en revisiewerkzaamheden in Duitsland, wel of geen bouw?

Door |2020-02-28T20:42:48+00:0025 oktober 2019|

Montage- en revisiewerkzaamheden in Duitsland - Wel of geen bouw? Het is van belang voor de diverse verplichte te vervullen formaliteiten om te weten in welke categorie uw werkzaamheden in Duitsland worden geclassificeerd. De CAO waaronder u in Nederland werkt doet namelijk totaal niet ter zake. Uw indeling wordt bepaald door de aard van de

Projectduur in Duitsland – let op bij project langer dan 12 maanden!

Door |2020-02-28T20:42:48+00:0018 oktober 2019|

Projectduur in Duitsland Let op bij project langer dan 12 maanden! Indien uw project in Duitsland, inclusief het afhandelen van uw opleverpunten, langer gaat duren dan 12 maanden, zonder dat u hiervoor de juiste maatregelen heeft genomen, kan deze langere projectduur voor u ook een heel duur project worden. Regels voor uw werknemers Zodra uw

Ben ik mijn afgedragen vakantiegeld in Duitsland kwijt?

Door |2020-02-28T20:42:48+00:0011 oktober 2019|

Ben ik mijn afgedragen vakantiegeld in Duitsland kwijt? Indien u werkzaamheden in Duitsland uitvoert, die daar onder de categorie bouwwerkzaamheden vallen, dan dient u in Duitsland vakantiegeld af te dragen. Ook als u in Nederland niet onder de Bouw-CAO valt maar werkzaamheden uitvoert die volgens Duitse wetgeving vallen onder “Bauhauptgewerbe” of “Baunebengewerbe” krijgt u bij

Een Europa en toch boete bij werken in Duitsland?

Door |2020-02-28T20:42:48+00:001 oktober 2019|

Eén Europa en toch boete bij werken in Duitsland?   Afspraken binnen de EU Ter voorkoming van “sociale dump” door buitenlandse werknemers zijn binnen de landen van de EU onderling afspraken gemaakt. Nederlandse werknemers hebben bijna altijd een gelijkwaardig of hoger loon- en arbeidsvoorwaarden als werknemers in andere landen van de EU. Het uitvoeren van

juni 2019

Hoe kun je omgaan met de vakantiegeldregeling en SOKA-BAU?

Door |2020-02-28T20:42:48+00:0012 juni 2019|

Hoe kun je omgaan met de vakantiegeldregeling en SOKA-BAU? Nederlandse werknemers in de bouw die gedetacheerd zijn in Duitsland nemen verplicht deel aan de vakantieregeling van de Duitse bouwnijverheid. Zo sparen zij vakantieaanspraken op en het daarbij behorende vakantiegeld. Dat moet van tevoren worden afgedragen aan SOKA BAU en dit conflicteert met de in Nederland