Ben ik mijn afgedragen vakantiegeld in Duitsland kwijt?

Ben ik mijn afgedragen vakantiegeld in Duitsland kwijt? Indien u werkzaamheden in Duitsland uitvoert, die daar onder de categorie bouwwerkzaamheden vallen, dan dient u in Duitsland vakantiegeld af te dragen. Ook als u in Nederland niet onder de Bouw-CAO valt maar werkzaamheden uitvoert die volgens Duitse wetgeving vallen onder “Bauhauptgewerbe” of “Baunebengewerbe” krijgt u bij

Door |2020-02-28T20:42:48+00:0011 oktober 2019|

Wat is de 183-dagen regeling?

De 183-dagenregeling In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is bepaald dat het werkland van de werknemer het recht heeft belasting te heffen over het loon dat de werknemer daar verdient. Hierop is 1 uitzondering: het woonland van de werknemer heeft het recht om belasting te heffen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

Door |2020-02-28T20:42:48+00:0011 juni 2019|